• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل

دانلود پرسشنامه استاندارد حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی توسط Gaski و Etzel در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۲۷ گویه و ۴ خرده مقیاس کیفیت محصول (۷ سوال)، قیمت (۶ سوال)، تبلیغات (۷ سوال) و خرده فروشی – فروش (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش حساسیت مصرف کننده ...