• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اخلاق در خرده فروشی اینترنتی رومن

دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق در خرده فروشی اینترنتی رومن معرفی پرسشنامه پرسشنامه اخلاق در خرده فروشی اینترنتی توسط Roman (2006) ساخته شده است که از ۱۳ گویه و ۴ خرده مقیاس امنیت (۴ سوال)، حریم خصوصی (۳ سوال)، فریب ندادن (۳ سوال) و تأمین سفارش – قابلیت اعتماد (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی اخلاق در خرده فروش های اینترنتی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای ...