• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه استاندارد ابعاد چهارگانه مدیریت زمان شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد و هدف آن بررسی ابعاد چهارگانه مدیریت زمان (تدوین اهداف و اولویت بندی، مکانیک مدیریت زمان، کنترل بر زمان، برقراری نظم و سازماندهی) می‌باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با اقتباس از مقاله هاشمی زاده و همکاران (۱۳۸۵) استخراج گردیده است. (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: word تعداد صفحات:  ۴ تعداد گویه:  ۲۰ مولفه: دارد تفسیر ...