• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولطراحی پرسشنامه اندازه گیری اثربخشی نظام پیشنهادها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دانلود مقاله مدیریت با عنوان طراحی پرسشنامه اندازه گیری اثربخشی نظام پیشنهادها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن توضیحات مقاله این مقاله در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (۱۳۸۹) ارائه شده است و حاوی ۱۰ صفحه می باشد. در این مقاله پرسشنامه نظام پیشنهادات طراحی و ارائه شده است.