• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه دوران نامزدی


پرسشنامه استاندارد رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن به منظور برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد. این پرسشنامه دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من و نامزدم در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنیم، طوری که می توانیم بدون صحبت کردن یا انجام فعالیتی، ...