• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه برتری نیمکره های مغزی

دانلود پرسشنامه استاندارد برتری نیمکره های مغزی معرفی پرسشنامه این آزمون در سال ۱۹۸۵ توسط  رادولف واگنر و کلی ولز تهیه و تنظیم شده است و به طور کلی برتری یکی از نیمکره ها را نسبت به دیگری نشان می دهد.۱۲ موضوع نوشته شده که هر یک دارای ۴ گزینه است. واگنر و ولز خاطر نشان کردند که دست کم ۳ امتیاز باید بین راست و چپ تفاوت وجود داشته باشد تا اختلاف شایان توجهی را ...