• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سنجش دنیاگرایی (مسد)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش دنیاگرایی (مسد) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۶۰ گویه بر مبنای طیف پنج گزینه‌ای تنظیم شده است. هدف سنجش میزان دنیاگرایی از ابعاد مختلف (علایم روانی دنیاگرایانه، گرایشهای اجتماعی دنیاگرایانه، عدم گرایش به عبودیت، تجمل گرایی، عدم تعبد به احکام، آخرت گریزی) می باشد. دنیاگرایی، یعنی محبت استقلالی به‌دنیا داشتن؛ به‌گونه‏ای‌که انگیزه و محرک رفتار انسان و غایت فعالیت‌های او دنیا باشد». دنیاگرا کسی است که فراتر از دنیای محسوس و لذتهای ...