• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مالیات


پرسشنامه استاندارد درآمدهای مالیاتی دولت معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی و اثربخشی اخذ درآمد مالیاتی ادارات دولتی می باشد. هدف: بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی و اثربخشی اخذ درآمد مالیاتی ادارات دولتی روایی و پایایی: دارد شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد تعداد گویه:  ۱۵ نوع فایل: ورد آفیس word تعداد صفحات: ۳ منبع: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است