• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس حمایت از هوشیاری همسر توماس و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس حمایت از هوشیاری همسر توماس و همکاران معرفی پرسشنامه مقیاس حمایت از هوشیاری همسر (SSS) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر در سال ۱۹۹۳ ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تلاش های انجام شده بمنظور افزایش رفتارهای غیر مصرف الکل بکار می رود. حمایت از هوشیاری (SSS) به سنجش تلاش های به عمل آمده برای افزایش رفتارهای غیر مصرف ...