• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ظرفیت مدیریت دانش شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان ظرفیت سازمان برای مدیریت دانش است. (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: word تعداد صفحات:  ۳ تعداد گویه:  ۱۰ مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی) تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد گارانتی: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است