• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی،‌ عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: ورد آفیس word تعداد صفحات:  ۴ تعداد گویه:  ۱۸ مولفه: دارد تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد گارانتی: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

دانلود پرسشنامه استاندارد علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) است. هدف: بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) فرمت فایل : ورد آفیس word تعداد صفحات:  ۴ تعداد گویه:  ۲۰ تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (۱۹۹۹)

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (۱۹۹۹) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است.این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد. طیف پاسخدهی آن به صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه می باشد. روایی ...


پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (افخمی و سلسله ، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد در مورد اعتیاد به تلفن همراه افخمی و سلسله ۱۳۹۳ شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه توسط افخمی و سلسله (۱۳۹۳) ساخته شده که دارای ۳ مولفه و ۳۰ گویه می باشد و هدف اصلی آن سنجش اعتیاد افراد به تلفن همراه است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه ...


پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری ، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به تلفن همراه سواری ۱۳۹۳ شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه توسط سواری (۱۳۹۳) ساخته شده که دارای ۳ مولفه و ۱۳ گویه می باشد و هدف اصلی آن سنجش اعتیاد افراد به تلفن همراه است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار ...


پرسشنامه اعتیاد (APS)

پرسشنامه و آزمون استاندارد اعتیاد ابزارجمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. این پرسشنامه از ۳ خرده مقیاس APS (آمادگی اعتیاد) ، AAS (اعتراف به اعتیاد) . MAC.R (الکلیسم)، که از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) استخراج شده، تشکیل شده است. مقیاس APS (آمادگی اعتیاد) این مقیاس آمادگی اعتیاد را می سنجد که به عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی همبسته اختلال های اعتیادی توسط وید ، بوچر ، بن پورات و مک کنا ...


پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و همکاران

پرسشنامه استاندارد در مورد اعتیاد به اینترنت معرفی پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۶) : این مقیاس شامل ۲۰ سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت اصطلاحی است که اولین بار گلدبرگ (۱۹۹۶) برای استفاده بیش از حد و وسواسی و آسیب شناسانه به اینترنت به کار برد.دو شاخص و نشانه برای اعتیاد به اینترنت این است که ۱٫ عادت به ...