• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری توسط Kayaman و Arasli (2007) ساخته شده است که از ۳۴ گویه و ۳ خرده مقیاس وفاداری برند (۴ سوال)، کیفیت ادراک شده (۲۲ سوال) و تصویر برند (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری بکار می رود. نمره گذاری ...