• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود پرسشنامه وسواس

دانلود پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل معرفی پرسشنامه پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار دارای ۲۳  سؤال می باشد، در سال ۲۰۰۵ توسط دیوید و ویل معرفی شده  و با هدف بررسی و ارزیابی میزان علاقه افراد به احتکار اشیاء تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه از سه عامل تشکیل شده است. سؤالات علاوه بر این که دارای مجموع امتیازات می باشد، مجموع امتیازات سه عامل نیز می باشد. هر چقدر امتیازات ...