• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه گرین green


دانلود پرسشنامه استاندارد آگاهی خانوادگی کولوزن و گرین (FAS) معرفی پرسشنامه مقیاس آگاهی خانوادگی (FAS) توسط مایکل اس٫ کولوزن و رابرت جی. گرین (۱۹۸۵) ساخته شده است که از ۱۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش توانمندی و صلاحیت خانواده بکار می رود. گزینه های ۱ و ۲ بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای و گزینه های ۳ تا ۱۴ بر روی یک مقیاس ۹ درجه ای نمره گذاری می شوند. گزینه ...

پرسشنامه گرین green


مقابله ی فراکنشی (PCI) گرین گلاس و شوارزر معرفی پرسشنامه پرسشنامه ی مقابله ای فراکنشی یکی از نوین ترین ابزارهای روان سنجی است که به وسیله ی گرین گلاس و شوارزر (۱۹۹۹) تهیه و نگارنده (۱۳۸۹) آن را به فارسی ترجمه کرده است.این پرسشنامه ،ابزاری چند بعدی است که شیوه های کنار آمدن افراد را با موقعیت های استرس زا می سنجد. این پرسشنامه ی ۵۵ پرسشی، هفت شیوه ی مقابله را مورد سنجش قرار ...