• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله سازه های بتنی

سازه های بتنی معرفی مقاله در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی چهار طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود . مشخصات ۲٫۴۰ و ارتفاع m 3.20 ، ارتفاع خرپشته m کامل ساختمان در شکل زیر نشان داده شده است . ارتفاع طبقات می باشد. I 3 است. ساختمان در مشهد واقع شده و نوع زمین محل ، نوع m طبقه اول …. فهرست مطالب معرفی پروژه ۳ سیستم باربر ساختمان ۴ مصالح مصرفی ۴ آیین نامه ...