• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود طرح توجیهی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

موضوع طرح کسب و کار : طرح توجیهی و پروژه کارآفرین نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی (کار آموزی) نکات اجرایی در اجرای ساختمان مقدمه اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در ...