• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود طرح توجیه مالی تولید کمپوست

موضوع طرح کسب و کار : طرح توجیهی تولید کمپوست و پروژه کارآفرینی ظرفیت : ۱۰ هزار تن در سال اشتغال زایی : ۲۹ نفر – معرفی کامل محصول – روش و فرآیند تولید – ابزار و مواد مورد نیاز – محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه – ابعاد اقتصادی طرح – نیروی انسانی مورد نیاز