• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله در مورد اشتغال زایی

اشتغال زایی عنوان مقاله : مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی چکیده مقاله در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در ‏کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی پرداخته شده است. در ‏حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر ‏گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ‌های شغلی و ‏استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد ‏نوع جدیدی از اقتصاد می‌شود که اقتصاد دانش محور ‏نامیده می‌شود. هدف از نگارش این ...