• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک و پیش دبستانی

مهد کودک و پیش دبستانی مختصری از گزارش کارآموزی در آموزش کودکان از وسایل سمعی و بصری استفاده می شود. – در زمان بازدید برنامه آموزشی در حال اجرا با برنامه نصب شده مطابقت داشت. – در برنامه ریزی روزانه استفاده از فضای باز منظور شده و اجرا می گردید. – شستشوی روزانه دستهای کودکان قبل و بعد از هر تغذیه در برنامه ریزی پیش بینی شده بود. – در برنامه روزانه مرحله فعالیت و استراحت متعاقب هم ...