• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

زیست حسگرهای الکتروشیمیایی


زیست حسگرهای الکتروشیمیایی زیرشاخه مهمی از حسگرهای شیمیایی هستند که در آنها از الکترود به عنوان مبدل استفاده می شود که اطلاعات بیولوژیک را به سیگنال الکترونیکی تبدیل می کند. ترجمه مقاله پیشرفت در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی – الزویر 2018 چکیده برای تشخیص بیماری های عفونی، اختلالات متابولیک، سرطان های بدخیم و آشکارسازی آلودگی محیطی شدیداً به سیستم های آشکارسازی سریع، کم هزینه، چند بار مصرف، قابل اطمینان و حساس نیاز است. برخی از روش ...