• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه چله پیچی و بافندگی فرش محتشم کاشان


گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه (چله پیچی و بافندگی) فرش محتشم کاشان فهرست مطالب کارورزی فهرست تصاویر ۶ فهرست جداول ۹ فهرست نمودارها ۱۰ مقدمه ۱۱ تاریخچه ۱۳ کارخانه فرش محتشم کاشان ۱۶ فصل اول _ رنگرزی ۱-۱ الیاف آکریلیک ۱۸ ۱-۲ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک ۱۸ ۱-۳ روش رنگرزی ۲۱ ۱-۴ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس ۲۱ فصل دوم _ چله پیچی ۲-۱ چله ۲۳ ۲-۲ نمایی از سالن چله پیچی ۲۳ ۲-۳ دستگاه چله پیچی ۲۳ ۲-۴ روند کار ۲۶ ۲-۵ بخشهای پیشرفته دستگاه چله پیچی ۳۰ ۲-۶ واکس زنی و انتقال ۳۶ ۲-۷ بایگانی ۴۱ ۲-۸ ضایعات سالن چله پیچی ۴۱ ۲-۹ عمده مشکلاتی ...