• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آمار تحلیلی 43 اسلاید


تجزیه و تحلیل آماری ، فرایندی است که از آمار به منظور جمع آوری داده ها ، انجام محاسبات ، اکتشاف الگوها و ارتباطات ، و تفسیر دقیق داده ها برای اهداف متعددی از جمله پیش بینی و فهم بهتر پدیده ها و رویدادها استفاده می کند. مقدمه آمار تحلیلی (آنالیز) در مقابل آمار توصیفی مفاهیم اولیه در آمار تحلیلی: احتمال (Probability) فراوانی (Frequency) نسبت (Ratio) و میزان (Rate) توزیع (Distribution) اهمیت توزیع نرمال بسیاری از شاخص‌های «کمی» و «پیوسته» در ...