• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت در مورد کاهو


کاهو Lactuca Sativa کاهو، یک گونه از خانواده کمپوزیت (Compositeae) با نام علمی "لاکتوکا ساتیوا" است. این گیاه خوراکی امروزی از گونه وحشی به نام "لاکتوکاسکاریولا" منشأ گرفته است که در حال حاضر به عنوان یک علف هرز در مزارع شناخته می‌شود. این نسل وحشی به سادگی با گونه‌هایی که به صورت کشت و تربیت می‌شوند ترکیب می‌شود و برگ‌هایی با کیفیت برای مصرف انسان تولید می‌کند. انواع کاهو کاهوی پیچ‌گرد، دارای برگ‌ هایی است ...