• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق کیتوسان یک پلیمر طبیعی


کیتوسان Modificationof natural polymers : Chitosan کیتوسان یک پلیمر طبیعی است که در مهندسی بافت کاربرد دارد . زیرا زیست تخریب پذیر و زیست سازگار بوده و ساختاری شبیه به lgcosaminoglycan دارد . کیتوسان حتی به شکل اسکفولدها مختلخل و هیدروژل و فیبر و icrosphere ساخته می شود استفاده کیتوسان در بافت های مختلفی نظیر ک استخوان – کبد – شبکه عصبی – عروق خونی – غضروف و پوست همچنین کیتوسان برای رهایش پروتئین ها ...