• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت تئوری گراندد


فایل پاورپوینت تئوری گراندد  ۵۵ اسلاید بخشی از متن: نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای (Grounded Theory) تئوری زمینه ای روشی است که در دهۀ ۱۹۶۰ توسط گلیزر و استراس تکوین گردید. تئوری زمینه ای عبارتست از تولید سیتماتیک نظریه از داده ها با کمک تفکر استقرایی و قیاسی. نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای: استراس (۱۹۸۷) فرآیندهای استقراء و قیاس و تصدیق را در ...