• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت فنی و مهندسی

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت فنی و مهندسی شرکت عالی پوش ابهر مختصری از گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری: سرور Server سرور مانند یک کیس است ولی بسیار قویتر که برنامه های مادر و اصلی که شبکه را کنترل می کنند روی آن قرار می گیرند و برای اعضاء دسترسی ها را تعریف می کند ( مدیریت شبکه ) فرق کابل های پچ با کابل های غیر پچ ( مفتولی) : کابلهای پچ انعطاف بیشتری نسبت به ...