• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله الگوریتم های یادگیری ماشین


الگوریتم های یادگیری ماشین، روش‌ هایی هوش مصنوعی هستند که به ماشین‌ ها قابلیت یادگیری از داده‌ ها و بهبود عملکرد برای انجام وظایف خاص را می‌دهند. این الگوریتم‌ ها در تشخیص الگوها، پیش‌ بینی، تصمیم‌گیری، و تطبیق با تغییرات محیط مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مهم‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توان به درخت تصمیم، شبکه‌های عصبی مصنوعی، و ماشین‌های پشتیبانی بردار اشاره کرد. این تکنیک‌ها در تحلیل داده‌های حجیم، پیش‌بینی ترافیک اینترنتی، ...