• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc


هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc به عنوان یکی از روش‌ های نوآورانه در حوزه حسابداری مدیریت شناخته می‌شود که برای تخصیص دقیق منابع مستقیم و غیرمستقیم در یک سازمان به کار می‌رود. پیدایش هزینه یابی فعالیت محور اگر چه مفهوم هزینه یابی فعالیت محور به مدت چندین دهه وجود داشت، اما در نیمه دوم دهه 1980 به عنوان یک روش رایج و پرسش‌نشده در حوزه حسابداری مدیریت معرفی شد. این رویکرد با سرعت ...