• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولنرم افزار تحت وب تحلیل پوششی داده ها (DEA)

نرم افزار تحت وب تحلیل پوششی داده ها (DEA) مقاله مدیریت نرم افزار تحت وب تحلیل پوششی داده ها، ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مناسب مدیران و دانشجویان رشته مدیریت، چکیده تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که امروزه با تکیه بر قابلیت ها و توانمندی های منحصر به فرد، به عنوان یک ابزار توانمند در مدیریت عملکرد شناخته می شود. در حقیقت این تکنیک به مجموعه ای ...