• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA)


مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اندازه‌گیری عملکردی است که به درستی مسیرهایی که به افزایش یا از بین رفتن ارزش یک شرکت منجر می‌شوند را اندازه‌گیری می‌کند. این معیار نمایانگر سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ساده از عملکرد در نظر گرفته می‌شود و واقعیت ایجاد ثروت برای سهامداران را به خوبی نشان می‌دهد. این معیار به اتخاذ تصمیمات ...