• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش کارآموزی فونداسیون

فونداسیون مقدمه پروژه گزارش کارآموزی اینجانب حامد خاک زاد دانشجوی کارشناسی ناپیوسته عمران دانشگاه آزاد اسلامی که به منظور گذراندن دوره کارآموزی تحت نظر استاد محترم جناب آقای مهندس کامور از مورخه ../../.. در کارگاه ساختمانی شرکت مهندسین مشاور طرح پویش مشغول به کار شدم، گزارش پیش رو را برای این دوره تهیه، تنظیم و تقدیم استاد محترم مینمایم. اصولاً کارهایی که برای احداث یک سازه صورت میگیرد بسیار گسترده است و به علت محدود ...