• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال)

نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال) انرژی زمین گرمایی یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر است. در نیروگاه زمین گرمایی از انرژی بی پایان موجود در هسته زمین که تا عمق ۳ کیلومتری زمین نیز قابل برداشت است، استفاده می شود.  مطالبی که در این تحقیق آمده است شامل موارد زیر است: -انرژی زمین گرمایی چیست؟ -تاریخچه توسعه -ظرفیت برق زمین گرمایی جهان -منابع انرژی زمین گرمایی -مکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی -بررسی وضعیت صنعت و ...