• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله PLC و کاربرد آن در صنعت


PLC و کاربرد آن در صنعت مقدمه مقاله پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی ها بر روند کنترل از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ انواع دیود، تریود و سایر اِلمانهای لامپی بوجود آمد و به دنبال آن در رادیو و تلویزیون لامپی مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۳۰ وقتی نیمه هادی توسط آقایان باردین، براتین و شاکلی کشف شد، کاربرد الکترونیک به سرعت روبه افزایش نهاد. تقریباً از سال ۱۹۵۰ استفاده از الکترونیک در صنعت متداول شد. پس ...