• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
حسابداری اجتماعی Social Accounting در واقع شاخه ای از حسابداری بوده که وظیفه بررسی تاثیر عملکرد یک کسب و کار بر جامعه را بر عهده خواهد داشت